Social life

Սոցիալ-տնտեսական կյանքի թղթաբանություն
Գոյություն ունի սուտ, չափազանց մեծ սուտ և վիճակագրական սուտ: Փաստորեն, հարցվողների մոտ 98%-ը անհամբեր սպասում է վիճակագրական տվյալների իրականություն դառնալուն