Social life

Արտոնություննե՞ր հայերին՝ Հայաստանում
Այսօր աշխարհում տարածվում են գաղափարական կարծրատիպեր, ըստ որոնց տվյալ երկրի պետականակիր էթնոսը կամ ազգային մեծամասնությունը պետք իրավական արտոնություններ ունենա