Ովքեր են համասեռամոլները ըստ ռուսների

Լեվադա վերլուծական կենտրոնի՝ (www.levada.ru) մարտին անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն պարզ է դարձել, թե ինչ են կարծում ռուսները համասեռամոլների մասին:

Ռուսների 1/3-ից ավելին (37%) համարում է, որ համասեռամոլությունը հիվանդություն է, որը պետք է բուժել (այս կարծիքն առաջին հերթին կիսում են բարձրագույն կրթությամբ հարցողները): Միայն յուրաքանչյուր 4-րդ հարցվողը (2 տարի առաջ յուրաքանչյուր 3-րդը) համարում է, որ ԼԳԲՏ ներկայացուցիչներին պետք է հանգիստ թողնել: Արմատական հայացքներն ավելի հաճախ են սկսել հանդիպել. 18%-ի կարծիքով նրանց պետք է օրենքով հետապնդել (միջնակարգից ցածր կրթություն ունեցողների 22%-ը):
Համասեռամոլությունը որպես սեռական բռնության արդյունք համարողների թիվը 2 տարվա ընթացքում կրճատվել է 10-ով՝ 23%-ից դառնալով 13%: Անգամ եթե նման դեպքերը տեղի են ունեցել, չեն էլ լուսաբանվել՝ լինելով տաբու հանրային մակարդակում:
Համասեռամոլության 2-րդ պատճառ է նշվում մշակութային ասպեկտը՝ դիտարկելով մարդու սոցիալիզացիան, նրա վատ դաստիարակությունը: Այսպես մտածում է հարցվածների1/4-րդը, չնայած 2 տարի առաջ նման կարծիք ուներ բնակչության ընդամենը 17%-ը:

Ի՞նչ եք կարծում, համասեռամոլությունը հիմնականում ... (1 պատասխան)

 

Փետր. 2013

Մարտ 2015

Հիվանդություն է, որ պետք է բուժել

34

37

Վատ դաստիարակության, բացթողության և վատ սովորության արդյունք է

17

26

Սեռականբռնությանարդյունքէ (ընտանիքում, փողոցում, փակտարածքում)

23

13

Ծնված օրվանից սեռական կողմնորոշում, և կրողն այնքան իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որքան հետերոսեքսուալ կողմնորոշում ունեցողը

16

11

Դժվարանում եմ պատասխանել

10

14

 

Ի՞նչեքկարծում, համասեռամոլությունըպետքէ (1 պատասխան)

 

Ապրիլ 2013

Մարտ 2015

Հետապնդել օրենքով

13

18

Բուժել

38

37

Օգնել, որարժանապատիվապրեն

8

7

Հանգիստթողնել

31

25

Դժվարանում եմ պատասխանել

10

13

 

Ի՞նչ եք կարծում, համասեռամոլությունը պետք է …(պատասխանների բաշխումը՝ ըստ հարցվողի կրթության մակարդակի)

 

Բոլորը

Բարձրագույն

Միջնակարգ

Միջնակարգից ցածր

Հետապնդել օրենքով

18

12

19

22

Բուժել

37

43

37

28

Օգնել, որարժանապատիվապրեն

7

7

7

11

Հանգիստթողնել

25

26

26

22

Դժվարանում եմ պատասխանել

13

12

12

17

 

ԲԱՐՈՄԵՏՐ

17:30 Մայիս 20, 2015

Ամենաընթերցված նյութեր