Real Politics

Եվրոպական գործազրկություն
Հունաստանը, Իտալիան և Սլովակիան ունեն գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշները երիտասարդության շրջանում 2014թ.-ի տվյալներով