Ratings

Մենք և մեր դրացի վրացիները
Հարևան ժողովուրդներից որոնց ավանդույթներն ու սովորույթներն են մեր համաքաղաքացիները համարում առավել մոտ հայկականին